Psyllobora vigintiduopunctata 1 (4608 x 3456 + RAW)


Psyllobora vigintiduopunctata 2 (4608 x 3456 + RAW)


Psyllobora vigintiduopunctata 3 (4608 x 3456 + RAW)


Psyllobora vigintiduopunctata 4 (4608 x 3456 + RAW)


Psyllobora vigintiduopunctata 5 (4608 x 3456 + RAW)


Psyllobora vigintiduopunctata (larvae)6 (4608 x 3456 + RAW)


Psyllobora vigintiduopunctata (larvae + imago ) 7 (4608 x 3456 + RAW)


Psyllobora vigintiduopunctata (larvae) 8 (4608 x 3456 + RAW)